Vyberte stránku

 

Člověk by měl vždy dělat, co ho baví nebo ho má bavit, co dělá.

Mně se obojí celý život daří. První polovinu pracovního života jsem učila dějepis, ruštinu, němčinu a společenské vědy na základní škole, trénovala plavání a prázdniny trávila při práci s dětmi na táboře v Kamenci v Orlických horách jako zástupkyně hlavního vedoucího.

Dalších 15 let jsem pracovala jako poslankyně PS PČR – byla jsem místopředsedkyní Výboru pro zdravotnictví, členkou Výboru pro evropské záležitosti i Rady Evropy. Dlouhodobě se věnuji problematice rovného zastoupení žen a mužů, a proto zastupuji KSČM ve Vládním výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice při Radě vlády pro rovné příležitosti. Se stejným zápalem se zajímám o otázku kvalitní a dostupné zdravotní péče. To je důvodem, proč jsem stínovou ministryní zdravotnictví za KSČM a členkou Správní rady VZP. Z těchto důvodů reprezentuji KSČM na odborných fórech, kulatých stolech, konferencích, kongresech, diskusích a seminářích pořádaných různými subjekty jako jsou odborná média, Rada seniorů, Česká lékařská komora, odbory, Hospodářská komora apod. V době působení v Poslanecké sněmovně jsem předložila několik desítek návrhů zákonů a pozměňovacích návrhů, které se týkaly především oblasti zdravotnictví. Jedním z nejvýznamnějších byly zákony o zrušení zdravotnických poplatků, o návratu tří dnů placené nemocenské, o pravidelném a automatickém navyšování plateb za státní pojištěnce, o hrazení očkování pro seniory nad 65 let ze zdravotního pojištění, o zamezené reexportů léků a tím zabezpečení dostupnosti léčivých přípravků pro naše občany a také o zavedení bezplatného očkování proti rakovině děložního čípku.

Velkou část mé poslanecké práce představovala faktická pomoc konkrétním lidem, kteří za mnou přicházeli, nebo jsem za nimi jezdila. Jednalo se především o přidělení různých druhů sociální pomoci, invalidních důchodů, o umístění do domovů pro seniory, o narovnání nespravedlivých a často chybných úředních rozhodnutí, o zastavení exekucí či o odborné vyšetření na specializovaných pracovištích.

Mnoho let se také jako zastupitelka podílím na rozvoji města Náchoda a velmi dobře znám problémy, s kterými se město potýká. Podporuji aktivity Spolku pro obchvat města a dokončení D11 a R11, obnovu lázeňství, převedení pozemků areálu zkrachovalé textilní továrny Tepna do majetku města a možnost občanů rozhodnout o tom, co zde vznikne. Opakovaně kritizuji situaci kolem několikrát odložené potřebné rekonstrukce oblastní nemocnice.

Ve spolupráci s D. Novotným pomáhám s konáním různých charitativních akcí – Muž roku, Nej sestřička, adventní koncerty v Náchodě, Jaroměři, Hronově, Polici nad Metují, Broumově a Novém Městě nad Metují, Dny dobrých skutků, Večery pro dobrou věc v Jaroměři či Festivaly zdravotně postižených.

Jako samozřejmost beru podporu nejen finanční, ale i svou aktivní účastí různých akcí pořádaných KSČM: oslavy MDŽ, manifestace 1. máje, pietní akty ke Dni osvobození, setkání levice pod Kunětickou horou a ve Svojšicích. V posledních letech je to také stále oblíbenější a v Evropě unikátní Mezinárodní sraz šlapacích Moskvičů a dalších šlapátek, kde je OV KSČM v Náchodě spolupořadatelem.

Odpočinu si při práci na zahradě, s přáteli, u rekreačního sportu a s dobrou detektivkou.

Vychovala jsem dvě, dnes již dospělé děti, syna Václava a dceru Terezu. Jsem pyšnou babičkou úžasných vnuček Zuzanky a Aničky

Díky tomu znám každodenní starosti lidí. Vím, že je zvlášť trápí spravedlivé ocenění jejich práce, zoufalá dopravní situace v regionu, dostupnost bydlení především pro mladé rodiny a seniory, dostupnost a kvalita zdravotní péče, nedostatek předškolních zařízení pro děti do tří let, různé druhy sociálních služeb i ochrana životního prostředí.

Vždy jsem se snažila pomoci, kdykoli to bylo možné. A přesně to budu dělat i v Senátu.

Můj hlas je totiž vždy slyšet.