O MNĚ

Jsem nejen poslankyní, ale také zastupitelkou města Náchoda, předsedkyní OV, členkou ÚV a předsedkyní Komise žen při ÚV KSČM. Zastupuji naší stranu ve Vládním výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a také ve Správní radě VZP. Jsem členkou stálé parlamentní delegace Rady Evropy a Výboru pro evropské záležitosti. Post místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví v PS PČR a s tím spojená funkce stínové ministryně zdravotnictví pro mě představuje reprezentování celé KSČM na odborných fórech, kulatých stolech, konferencích, kongresech, diskusích a seminářích pořádaných různými subjekty jako je Hospodářská komora, Česká lékařská komora, odbory, Rada seniorů či odborná média apod.

Součástí mé práce jsou i jednání na ministerstvu zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ve zdravotnických zařízeních, ve VZP a dalších institucích. Předložila jsem 17 návrhů zákonů. Některé jsem jen spolupodepsala – třeba příživnictví, bezplatná právní pomoc, možnost hospitalizace psychiatrického pacienta nebo hrazení očkování pro seniory nad 65 let z v. z. p. a některé jsem spolu se svým právníkem celé napsala – zrušení karenční lhůty a znovu zavedení prvních tří dnů placené nemocenské (podařilo se ho protlačit až do třetího čtení), zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví (bylo zrušeno vládním návrhem, ale náš šel souběžně), horská služba, či pravidelná valorizace plateb za státní pojištěnce. Také některé pozměňovací návrhy, které jsem se snažila prosadit, měly charakter celých zákonů – například zamezení reexportů v zákonu o léčivech. I když se tento návrh, který jsem připravila spolu s pacientskými organizacemi, nepodařilo prosadit, jsme připraveni ho předložit v příštím volebním období znovu. Dostupnost léků pro pacienty je prioritou a věřím, že po volbách bude i více spojenců tak, jako se to stalo v minulosti, kdy se mi podařilo prosadit do zákona bezplatné očkování proti rakovině děložního čípku.

Velkou část mé poslanecké práce představuje faktická pomoc konkrétním lidem, kteří za mnou přicházejí, nebo já jezdím za nimi. Následně se obracím na ministry a ministryně, zdravotnická zařízení, obecní a městské úřady, zdravotní pojišťovny a další instituce. Takto jsme s mojí asistentkou pomohly mnoha lidem k sociálním dávkám, umístění do domů pro seniory, invalidním důchodům, k narovnání nespravedlivých a často chybných úředních rozhodnutí, zastavení exekucí či k odborným vyšetřením na specializovaných pracovištích.

Jsem ráda, že mi moje poslanecká práce umožnila pomáhat i finančními prostředky všem, kteří to potřebují. Pravidelně finančně podporuji aktivity Českého svazu žen, LKŽ, Pionýra, Českého červeného kříže, různých dalších organizací obcí a měst. Vydávání knih, plesy, zábavy, koně v Lipinách, krajské kolo Puškinova památníku, Večery pro dobrou věc v Jaroměři a Den dobrých skutků a Festival zdravotně postižených, Den se šlapacími autíčky, Sestřička a Muž roku v Náchodě, soutěž mladých zpěváků Česko zpívá v Trutnově, předvánoční koncerty v Náchodě, Novém Městě nad Metují, Hronově, Polici nad Metují, Broumově, Jaroměři a v Týništi. Jako samozřejmost beru finanční podporu a účast na akcích pořádaných KSČM: Kunětická hora, MDŽ, májové akce a další.

Jsem matkou syna Václava a dcery Terezy i pyšnou babičkou vnuček Zuzanky a Aničky. Ráda odpočívám v přírodě, s přáteli u kytary, při rekreačním sportu, s dobrou detektivkou a na své zahradě u chaloupky.