Vyberte stránku

Pokud by nebyla tato úprava přijata, museli by pacienti již od začátku příštího roku za drtivou většinu potřebných zdravotních pomůcek platit spoluúčast ve výši 25 %! Rozhodnutím Ústavního soudu byla totiž k 1. 1. 2019 zrušena ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která určovala nárok pojištěnce na úhradu zdravotnických prostředků v ekonomicky nejméně náročném provedení. To doposud zjišťovala průzkumem trhu zdravotní pojišťovna. Připomínám, že každý rok se za zdravotnické prostředky vydávané na poukaz zaplatí z veřejného zdravotního pojištění 6,5 miliardy korun.

V návrhu ministerstva zdravotnictví, nyní projednávaného ve sněmovně, je nově přílohou definován kategorizační strom = úhradové skupiny zdravotnických prostředků, včetně podmínek úhrady (indikační a preskripční omezení, kvalitativní podmínky, množstevní limity, základní limit úhrady). „Poukazové“ prostředky budou rozděleny do úhradových skupin podle obdobných funkčních vlastností a účelem použití. Konkrétní zdravotnický prostředek tak bude zařazen do úhradové skupiny na základě ohlášení. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) bude mít přitom možnost – v odůvodněných případech – ve správním řízení změnit zařazení do úhradové skupiny, než jak žádal výrobce nebo ohlašovatel.

Nově navrhovaná právní úprava je podporována jak odbornými lékařskými společnostmi a zdravotními pojišťovnami, tak pacienty, kteří se také na přípravě v rámci odborné komise zřízené ministerstvem zdravotnictví podíleli. Odborníky i pacienty je oceňována přehlednost, sjednocení nároku pacienta, transparentnost správního řízení i odpovědnost státem řízené organizace, tedy SÚKLu. Zdravotní pojišťovny dostanou do rukou dva nové nástroje – možnost uzavírání dohod o nejvyšší ceně a právo iniciovat tzv. cenovou soutěž. Od toho si pojišťovny slibují dílčí úspory, samozřejmě při zachování potřeb pacientů. Těm by se také nově měla hradit celá řada dosud nehrazených zdravotnických prostředků – např. senzory pro měření cukru v krvi nebo moderní prostředky pro vlhké hojení ran. Některé zdravotnické prostředky, které jsou dnes hrazeny s 25 % doplatkem, budou hrazeny plně nebo s minimální spoluúčastí. Zároveň bude stanoven i ochranný limit doplatku tam, kde by hrozila vysoká spoluúčast. Pojištěnci jistě ocení i nově nastavený systém cirkulace zdravotnických prostředků. Zákon předpokládá navýšení nákladů SÚKLu jednorázově cca 7 mil. Kč a v dalších letech na provoz pak cca 18 mil. ročně, což souvisí s přechodem celé agendy právě pod Státní ústav pro kontrolu léčiv. Nyní je důležité, aby byla předloha schválena bez dalších významných zásahů v podobě poslanecké lidové tvořivosti, protože by to vyžadovalo opakované posuzování všemi zainteresovanými subjekty. Navíc by mohlo dojít k podezření, že za těmito změnami stojí zájmy některých konkrétních výrobců.

Je dobře, že po mnoha letech slibů dosavadních ministrů zdravotnictví konečně dojde k vyřešení problémů s hrazením zdravotnických prostředků a pacienti nebudou muset čelit katastrofálním zvýšeným nákladům.

Mgr. Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví a kandidátka do Senátu v Náchodě za KSČM