Vyberte stránku

V  našem regionu, ve  městech i obcích neustále přibývá automobilů a přesunout nákladní dopravu na železnici se, bohužel, dlouhodobě nedaří. Silnice tak trpí a ještě více lidé, kteří v místech nejhustší dopravy žijí. Ani rozvoj Královéhradeckého kraje a samotného Náchodska se bez dopravní obslužnosti neobejde. Naštěstí pro Náchod již většina odpovědných pochopila, že samotná dostavba dálnice D11 a R11 směrem na Trutnov katastrofální dopravní situaci přímo v Náchodě nevyřeší a jediným smysluplným řešením je obchvat.

Na jaře 2017 se po dlouholetých „bojích“ konečně podařilo získat platné územní rozhodnutí pro jeho stavbu. Pro spolek Obchvat Náchoda, u jehož zrodu stála i KSČM, tím ale dlouholetá práce a  nezměrné úsilí nekončí. Další nelehká etapa v podobě stavebního povolení a s tím související jednání o  prodeji s  vlastníky nemovitostí na trase obchvatu jsou právě nyní na pořadu dne. Kromě samotného obchvatu se řeší i navazující přeložka silnice II/303

Běloves – Velké Poříčí. Vedení kraje v této věci ale není aktivní tak, jak by bylo zapotřebí. Krajský radní pro dopravu za ODS sice nešetří sliby, ale těmi s oblibou nešetřil ani již bývalý hejtman Franc za ČSSD. V těžké situaci se nachází stejně důležitá výstavba přeložky silnice I. třídy I/33, která odvede zvláště nákladní dopravu mimo těžce sužované město Jaroměř a obce Čáslavky, Dolany a Svinišťany. Přesto, že již v druhé polovině devadesátých let, v  souvislosti s  výstavbou dálnice D11, byla přeložka plánovaná, projektově i majetkoprávně a legislativně řešena, není do dnešního dne vše úplně vyřešeno. Je neoddiskutovatelné, že musí být dbáno na ochranu zemědělské půdy, přírody i vlastníků, ale jinde v Evropě také vznikají velké dopravní stavby a k takovým průtahům, zvůli některých zájmových skupin a  následnému prodražování zde nedochází.

Již v roce 2004 mohl být přitom přijat zákon o liniových stavbách, který by velkou část dnešních problémů vyřešil. Poslanci a poslankyně za KSČM (S. Marková, V. Dlab) a ČSSD (H. Orgoníková) tehdy takový zákon podle německého vzoru předložili, byl však pravicovými zákonodárci odmítnut. Nám obyvatelům královéhradeckého regionu by ale nemělo být lhostejné, jak se nám zde bude v příštích letech žít. Spolek Obchvat Náchoda chystá na středu 26. 9. 2018 v 16h další ze svých demonstrací za  zlepšení dopravní situace v  podobě blokády. Já osobně jsem se mnohých akcí spolku v minulosti účastnila a bude tomu tak i nyní. Přijďte i vy a vyjádřete svůj názor.

Mgr. Soňa Marková zastupitelka Náchoda a kandidátka do Senátu za KSČM