Vyberte stránku

KSČM vítá rozhodnutí Senátu o schválení poslanecké novely zákona o zdravotních službách, která snižuje ochranný limit pro doplatky za léky pro děti a seniory nad 65 let z 2500 na 1000 Kč a seniorům nad 70 let na 500 Kč.

Škoda, že poslanecká sněmovna při této příležitosti nepodpořila pozměňovací návrh KSČM zavádějící pravidelné automatické navyšování tohoto jednoho z nejvýznamnějších zdrojů finančních prostředků do systému zdravotnictví, který by zajistil žádoucí předvídatelnost příjmů. Takto se i do budoucna bude nutné spoléhat na ochotu vlád navyšovat peníze do zdravotnictví. Poslankyně KSČM byly také spolupředkaldatelkami dnes schválené úpravy očkování proti pneumokokům pro seniory nad 65 let, kdy budou nově z veřejného zdravotního pojištění hrazeny obě nyní používané vakcíny. Součástí novely je též zavedení hrazeného očkování proti papilomavirům i pro chlapce, nejen pro dívky. Je totiž prokázáno, že pro prevenci proti rakovině děložního čípku je třeba očkovat nejen dívky (u hrazení tohoto již před lety zavedeného očkování pro třináctileté dívky také stála KSČM), ale i chlapce.

KSČM je přesvědčena, že dnes schválená opatření přispějí k dílčímu zlepšení prevence a k ochraně nejohroženějších pacientů. Zároveň tato novela přinese alespoň částečně i finanční prostředky k tolik potřebné stabilizaci systému veřejného zdravotnictví.

Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví KSČM