Vyberte stránku

V poslední době dostávám od pacientů stále častěji otázky týkající se zavedení povinného elektronického receptu. Z důvodu vytrvalého odporu lékařů vstoupí zákon z roku 2007 v platnost až od 1. 1. 2018. V České republice se nyní vydává 60 – 70 milionů papírových receptů ročně. Z toho zatím přichází do systému asi 75 000 eReceptů od deseti tisíc z celkových více než 40 tisíc lékařů, tedy asi 5%.

Co bude znamenat povinné předepisování elektronického receptu pro pacienty? Mají se snad něčeho obávat?

Především je třeba říct, že i nadále může být pacientovi vytištěna papírová průvodka s kódem. Místo razítka a podpisu lékaře bude nově elektronický podpis. Přibudou ale i další možností: SMS na mobilní telefon, email se zašifrovaným souborem PDF nebo zobrazení receptu ve webové nebo mobilní aplikaci. Kód je dvanáctimístný z číslic a písmen, také ve formě čárového a 2D kódu.

Pacienti jistě s povděkem přivítají možnost předepsat léky bez návštěvy lékaře, třeba ti chronicky nemocní. Lékař také bude moci vystavit recept po přihlášení do aplikace i odjinud než z počítače ve své ordinaci. V lékárně recept pak načtou čtečkou nebo zadají ručně a zaznamenají do úložiště výdej léku. Zůstane i možnost lék zaměnit za jiné balení nebo obdobný přípravek. Lékař si bude moci v systému zpětně ověřit a zkontrolovat, jestli si pacient lék vyzvedl. Přístup ke všem svým receptům bude mít zpočátku jen pacient. Lékař uvidí jen ty, které sám předepsal a lékárník jen ty, které sám vydal.

Do budoucna se ale počítá i s tzv. lékovým záznamem, tedy kompletním přehledem o všech vystavených receptech pro ošetřujícího lékaře. Systém by měl být také schopen kontrolovat duplicity a hlavně nežádoucí interakce léčivých přípravků. To bude zcela jistě vysoce přínosné především pro seniory, kteří berou více léků. Zároveň může dojít k významným úsporám finančních prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Naskýtá se otázka, proč lékaři, především ústy představitelů České lékařské komory, elektronické předepisování léků dlouhodobě odmítají. Poněkud úsměvně zní na dnešní dobu argument, že ne všichni lékaři mají ve svých ordinacích počítače a umí s nimi zacházet. Již dnes totiž musí všichni předávat data zdravotní pojišťovně a ÚZISu elektronicky. Z tohoto důvodu neuspěje ani obava o ochranu citlivých dat.

Zůstává tak jediné vysvětlení. Někteří lékaři prý nechtějí aby někdo viděl do jejich předepisování. Řada jich přiznává, že postup léčby a použití léčivých přípravků je jejich jakési know-how, o které se nechtějí dělit. Jde však především o pacienta, a proto je žádoucí eRecept jako začátek tolik potřebné elektronizace českého zdravotnictví podpořit.

Soňa Marková