Vyberte stránku

Cílem návrhu je – dle předkladatele – zakotvit do právního řádu novou formu právnické osoby – univerzitní nemocnici s tím, že současná státní příspěvková organizace již nevyhovuje současnému způsobu financování činnosti poskytovatelů zdravotních služeb, jejichž zřizovatelem je stát a zároveň klinické a praktické výuky studentů vysokých škol.

Univerzitních nemocnic má být deset a jsou v zákoně vyjmenovány – FN Brno, Hradec Králové, Královské Vinohrady, Olomouc, Ostrava, Plzeň, u sv. Anny v Brně, v Motole, VFN, ÚVN

Návrh zákona schválila vláda 8. března tohoto roku a již ho projednáváme. Škoda, že se podobně  „rychle“ nezachází i s návrhy poslaneckými, které tady leží rok, dva i více a vládní koalice je odmítá projednávat. Připomenu aspoň dva případy, návrhy z dílny KSČM: zrušení karenční lhůty – prošel k zamítnutí po více než roce a to pouze přes tzv. opoziční okénka a dodnes čekáme na slíbený vládní návrh, a návrh na pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce, který čeká na své projednání také více než rok přesto, že stabilizace a předvídatelnost příjmů do veřejného zdravotního pojištění je určitě důležitější než právě projednávaná novela.

Proč nelze návrh zákona podpořit?

Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že v průběhu roku 2015 předloží zákon o veřejných neziskových nemocnicích, který umožní jejich transparentnější a efektivnější řízení. Toto je výsledek na jaře 2017! Je třeba dodat, že připomínkové řízení bylo zkráceno a nebyla vypracována analýza hospodářského dopadu tzv. RIA

Jedná se svým způsobem o převod státního majetku ve výši 60 mld. Kč s ročním obratem okolo 100 mld. Kč. Odbory i další kritici této normy hovoří o „nenápadné privatizaci“. Fakticky totiž půjde o největší odstátnění majetku ve zdravotnictví za posledních 20 let. UN budou samostatné subjekty, které nebudou mít automaticky nárok na smlouvy se zdravotními pojišťovnami (jak původně předpokládal zákon o neziskových ZZ), budou odpovědné za veškeré hospodaření a nebudou se moci spoléhat na pomoc státu. Už dnes jsou některé FN v mnoha milionové ztrátě (např. u sv. Anny nebo Královské Vinohrady) a ze strany rektorů univerzit, kteří jinak vítají vznik UN, je požadavek na oddlužení, s kterým ale MZ nepočítá. Naskýtá se otázka, jestli UN nebudou v případě finančních problémů hledat finančního partnera a nemůže se tak otevřít možnost privatizace.

Jistou obavu vzbuzuje i fakt, že návrh zakotvuje definici univerzitních nemocnic, ale český právní řád vůbec nedefinuje obecný pojem nemocnice, jejich strukturu, funkce a dělbu činnosti mezi jednotlivými typy zařízení. Tento neblahý stav trvá od roku 2012, kdy byl tehdejší pravicovou vládou překotně zrušen zákon o péči o zdraví lidu a bez řádného projednání nahrazen třemi jinými zákony: o ZS, SZS a ZZS. Nemocnice, které nebudou univerzitními, budou nadále zahrnovány mezi poskytovatele bez rozlišení, jestli se jedná o ambulance s jedním lékařem nebo krajskou nemocnici, která může být i větší než nemocnice univerzitní. Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě ignoruje nutnost právně vymezit pojem nemocnice, strukturu a základní síť, jejíž součástí by mohly být případně i univerzitní nemocnice.

Kritici návrhu hovoří také o znejistění a oslabení ostatních nemocnic, kde vedle poskytování zdravotní péče probíhá i specializační a celoživotní vzdělávání. Jiné „neuniverzitní“ nemocnice by podle dikce zákona nemohly výuku uskutečňovat, i když ji dosud vykonávaly.

Jedním ze záporů tohoto návrhu může být také upevnění postavení současných ředitelů FN. Doposud může ministr zdravotnictví ředitele FN kdykoliv odvolat. Ředitele UN může ministr odvolat jen ze zvláštních důvodů a na základě ¾ souhlasu rady, která UN řídí.

Další sporný bod je fakt, že z dlouze diskutovaného registru smluv nebyly FN vyňaty, ale UN tam samozřejmě nejsou. Z tohoto důvodu budou UN ve zřejmé výhodě proti nemocnicím ostatních zřizovatelů.

Sporných bodů a otázek je opravdu hodně a svědčí o tom, že tento „horkou jehlou šitý návrh“ může být těžko v průběhu dalšího projednávání vylepšen do podoby, která byla slíbena programovým prohlášením této vlády. Jestli by jediným důvodem pro přijetí tohoto zákona měl být fakt, že na západ od České republiky pojem fakultní nemocnice neznají, pouze univerzitní nemocnice, jak tvrdí pan rektor Zima ve svých mediálních výstupech, tak to je opravdu málo.