Vyberte stránku

KSČM předložila již 26. 1. 2015 do PS návrh na zrušení tzv. karenční doby. Při opozičním okénku prošel prvním čtením a odolal návrhům na zamítnutí ze strany ODS a TOP 09. Při projednávání ve Výboru pro sociální politiku v říjnu 2015 pro něj sice nehlasovali ani zástupci ANO 2011, ale garanční výbor přijetí této novely doporučil! Zároveň byl přijat komplexní pozměňovací návrh, který reagoval na všechny relevantní výtky a je tedy legislativně naprosto správně.

Připomínám, že tzv karenční lhůta je reliktem neblahého úsporného balíčku asociální Topolánkovy vlády. V roce 2004, kdy byla poprvé karenční lhůta zavedena, se vyplácelo 69 % redukované náhrady mzdy. Nyní jsme na 60 %. Zaměstnavatelé tak získali 9 % a ještě k tomu tři dny bez náhrady mzdy. Není tedy žádný důvod k dalšímu snížení odvodů zaměstnavatelům tak, jak to navrhuje senátní předloha. Tu zatím ale nemáme na stole, i když je sociální demokracií slibována již třetí rok! KSČM je přesvědčena, že návrat k proplácení prvních tří dnů v nemoci je krok správným směrem a přeje si ji sto procent zaměstnanců. Prospěje však především zaměstnancům s nižšími příjmy a těch je – bohužel – u nás většina, sociálně slabším – zvlášť rodičům samoživitelům. Do budoucna dojde i k úsporám veřejných finančních prostředků ze zdravotního pojištění, protože lidé nebudou nemoci přecházet ani roznášet po svých pracovištích. Tím se zabrání následné dražší léčbě závažných komplikací spojených s přecházením nebo nedoléčením nemocí. Připomínám, že ve 12 zemích EU není zavedena žádná karenční lhůta, v 11 zemích EU obdobně jako u nás, ale v následujících dnech je potom náhrada vyšší než 60 %. K opakovanému argumentu o možnosti zneužívání institutu placené nemocenské v prvních třech dnech nemoci podotýkám, že dnes nikdo není schopen říci, jaké je vlastně procento těch, kteří tak činí a zároveň, že odpovědnost za vypsání nemocenské vždy nesou odborníci, tedy lékaři! Lze asi pochopit dosavadní odmítavé stanovisko ze strany pravicových subjektů současné vládní koalice – ANO 2011 a KDU – ČSL (i přesto, že si to napsali do koaliční smlouvy s nesplnitelnou podmínkou souhlasu v tripartitě), ale za naprosto nepochopitelné považuji dlouhodobé lavírování až nepodporování návrhu KSČM ze strany ČSSD a velmi slabou podporu našeho návrhu na zrušení karenční lhůty ze strany odborů.

 

Soňa Marková