Vyberte stránku

Často slýcháme frázi, že zdraví je nejvyšší hodnotou pro každého člověka. Z tohoto důvodu jsme ochotni vyhovět všem požadavkům odchodem hrozících lékařů. Schvalujeme stále vyšší finanční prostředky zdravotnickým rozpočtům státu i krajů. Horlivě sledujeme nejnovější trendy výživových poradců a věříme v zázračnou moc buď léků nebo přírodní medicíny.

Na prioritní hodnotu zdraví však mnozí přestávají slyšet v případě návykových látek a kouření zvlášť. I když všichni víme, že tabákový kouř prokazatelně obsahuje toxické látky, které ohrožují kuřáky i nekuřáky, bojovníci za absolutní svobodu a právo škodit svému zdraví, tvrdošíjně odmítají zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách. Přitom právě úplný zákaz kouření v restauracích je zcela v souladu s ochranou veřejného zdraví. Zatímco právo na konzumaci nezávadného jídla a pití v restauraci nikdo nezpochybňuje, nezávadný vzduch je obrovský problém, o kterém se vedou mnohahodinové vášnivé diskuse. Je jasně prokázáno, že do roka po zavedení zcela nekuřáckých vnitřních prostor klesne počet hospitalizací pro akutní kardiovaskulární onemocnění a astma. S tím jsou samozřejmě spojené i nemalé ušetřené peníze za léčbu z veřejného zdravotního pojištění. Argumenty s klimatizací  ve stavebně oddělených prostorách či výhradně kuřáckých restauracích vyvrací fakt, že tabákový kouř nelze z místnosti vyvětrat během několika hodin. Zákaz kouření na diskotékách a všude tam, kde se schází mladí lidé také prokazatelně napomůže k tomu, aby děti a mladí lidé vůbec kouřit nezačali. Statistiky jasně hovoří o tom, že většina dospělých kuřáků začala se svým zlozvykem právě na těchto místech. Další čísla dokazují, že by velká část kuřáků kvůli svému zdraví ráda přestala a tak paradoxně vydávají oni i zdravotní pojišťovny velké peníze za všechny možné prostředky na odnaučení se kouřit.

Podpora zákona o ochraně veřejného zdraví před návykovými látkami, nejen před tabákovým kouřem, ale i před nadměrným pitím alkoholu a konzumací drog, je skutečná podpora zdraví jako nejvyšší hodnoty pro každého moderního člověka. Stát prostřednictvím právě projednávaného zákona naplňuje svoji povinnost starat se o zdraví svých občanů a zároveň nemocem předcházet, což v konečném důsledku šetří veřejné finance vynakládané na léčbu. A to se vyplatí! Všem.

 

Soňa Marková