Vyberte stránku

Polistopadová doba nám přinesla „vymoženost“ v podobě volby zdravotní pojišťovny. A to i přes to, že jsou veřejné finanční prostředky, vkládané do systému zdravotnictví, sto procentně přerozdělovány zdravotním pojišťovnám a není mezi nimi tedy prakticky možná konkurence. Jediný rozdíl spočívá v tom, jak je nemocnicím a ambulancím hrazena zdravotní péče za pacienty. Jednoznačně a dlouhodobě nejvíce vydává VZP.

Právo na výběr zdravotní pojišťovny má náš právní řád zakotven již od roku 1992 zákonem 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění a transformovalo se i do současné právní úpravy do zákona 48/1997 Sb., který platí dodnes. Právo na výběr tedy máme zakotveno vlastně od „pradávna“. Mění se ale způsob, jak výběr vlastně provést. Původně byla snaha, dát pojištěncům co největší volnost výběru. Ti  byli  limitováni pouze tím, že měnit pojišťovnu směli každé 3 měsíce – bez ohledu na datum této změny. Později  šlo měnit pojišťovnu jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí jednou za 12 měsíců. Naposledy – ještě v první polovině loňského roku – bylo možné měnit zdravotní pojišťovnu pouze k 1.1., jedenkrát za 12 měsíců.

Obě tyto podmínky mají své opodstatnění. Pojišťovny své rozpočty – Zdravotně pojistné plány – sestavují vždy na rok a není tedy vhodné, aby byl počet pojištěnců měněn uprostřed tohoto období. Zároveň se také vycházelo z toho, že by neměl mezi zdravotními pojišťovnami zuřit neustálý „hon na (zdravé) pojištěnce“. Transparenční novela, přijatá loni, měla těmto nešvarům učinit přítrž a celý proces změny zdravotní pojišťovny vymezit přesněji a lépe. Nadále zůstává  podmínka 12 měsíců pojištění u jedné zdravotní pojišťovny, nemusí se však jednat o rok kalendářní. Tento rok počíná ke dni vaší přeregistrace, nikoliv dnem podání žádosti. Pojišťovnu lze tedy měnit pouze mezi 1.1. až 31.3. (s účinností od 1.7.) a pak až od 1.7. do 30.9. (od 1.1. následujícího roku). Jinak se postupuje při volbě zdravotní pojišťovny pro novorozence a v krizových situacích – na příklad ve chvíli, kdy Vaše pojišťovna vstoupila do likvidace nebo na ní byla uvalena nucená správa.

A několik praktických rad na závěr:

  • Váš přechod k jiné zdravotní pojišťovně řešte primárně s nově zvolenou zdravotní pojišťovnou, ke které chcete přestoupit. (Odhlášení od původní pojišťovny provede nově zvolená pojišťovna.),
  • přestoupit lze pouze k 1.1. nebo k 1.7. a pouze jednou v roce,
  • podepsanou přehlášku lze podat v průběhu prvního a třetího čtvrtletí,
  • u zvolené zdravotní pojišťovny musíte být pojištěni v kuse minimálně 12 měsíců,
  • formuláře podepisuje přímo pojištěnec, nebo jeho zákonný zástupce,
  • za využití práva volby zdravotní pojišťovny nic neplaťte – správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny,
  • k vyřízení žádosti budete určitě potřebovat platný průkaz totožnosti (případně doklad o tom, že jste zákonným zástupcem) a formuláře příslušné zdravotní pojišťovny (ty lze získat jak v papírové podobě, tak i na webových stránkách pojišťoven),
  • pakliže jste splnili všechny požadavky a doložili všechny podklady nová zdravotní pojišťovna, ale ani ta od které chcete odejít, nemůže Vaši žádost odmítnout, pozdržet ani si vybrat datum ke kterému vás přehlásí,
  • nahlaste změnu pojišťovny svému zaměstnavateli – máte na to 8 dní od změny (tedy maximálně do 9.1. resp. 9.7.) ,
  • vraťte původní kartičku z vaší staré pojišťovny na její adresu.

 

Poznámka na okraj: KSČM má od roku 2005 ve svém programu vznik jedné zdravotní pojišťovny, aby bylo zabráněno plýtvání veřejnými finančními prostředky a dostalo se každému pacientovi potřebné kvalitní zdravotní péče. Ostatní politické subjekty naše návrhy zatím, bohužel, odmítají.

 

Soňa Marková