Vyberte stránku

Už jako učitelka jsem svým žákům kladla neustále na srdce, aby se o sebe starali, byli opatrní, nejen ve škole například o přestávkách, ale hlavně mimo školu. Od začátku do konce školního roku jsem se jim snažila vysvětlit, jak důležitá je správná hygiena, zdravý životní styl a péče o vlastní zdraví. Vždyť to znáte. Neustále jsme s kolegy a kolegyněmi vymýšleli nejen, jak přiblížit často nezáživnou učební látku, ale také, jak děti přesvědčit, aby péči o sebe, o svoje zdraví braly vážně a uvědomily si, že zdraví mají jenom jedno. Jakmile však děti vyrostly, opustily brány škol a staly se z nich dospělí, často jakoby zapomněly většinu z toho, co jsme je naučili a o čem jsem se je snažili celé ty roky přesvědčit.

Mrzí mě, že stále potkávám ve svém okolí dospělé lidi, kteří se dokonce chlubí tím, že nechodí k lékaři na preventivní prohlídky, protože jim přece nic není. Jakmile se však objeví první příznaky vážnější nemoci, může být i pozdě. A co mě opravdu dokáže nadzdvihnout, jsou tzv. bojovní rodiče či prarodiče, kteří se často bez jakékoliv odbornosti či znalosti medicíny rozhodli, že své děti nebudou očkovat a dávají přednost jakési formě „přírodního léčitelství“. Spoléhají se také na to, že většina naší populace zatím byla proočkována a mohou těžit z tzv. kolektivní imunity. Cožpak si neuvědomují, že tím ohrožují nejen životy svých dětí, ale také těch, kteří ze zdravotních důvodů nemohou být očkováni? Sama jsem nejen maminkou, ale i babičkou. A věřte mi, že bych nic tak zlého svým dětem, ani vnoučatům neudělala. Nebo si snad někdo myslí, že lékaři očkují jen tak pro zábavu a vlastní potěšení?

Jako místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mám možnost se každý den scházet s lékaři, odborníky přes zdravotnictví i poučenými laiky. Navíc pravidelně pořádám, nebo se zúčastňuji odborných seminářů ve Sněmovně i mimo ni. Dost často je na těchto akcích řešena problematika zvyšujícího počtu infekčních onemocnění a nemocných, které tyto choroby tíží, znepříjemňují anebo dokonce ohrožují jejich životy. Věřte mi, že ve většině případů může za zvyšující se počet nemocných právě nedostatečná prevence.

Vím, že jedním článkem tento negativní trend nezměním. Prevence se musí stát důležitou nejen pro jednotlivce, ale pro celou společnost. Ostatně, již dnes je všeobecně známo, že jedna koruna vložená do prevence, znamená tři ušetřené koruny ve zdravotním systému. Jako bývalé pedagožce mi nedalo,  abych na začátku nového školního roku tyto skutečnosti nepřipomenula.

Úspěšný nový školní rok a pevné zdraví vám přeje

Mgr. Soňa Marková